VERGROOT JE WELZIJN DOOR COACHING 
 

Oefeningen voor meer Accomplishment


Focus is fijn

(5 minuten) 

Op het moment dat jij richting een doel handelt, dan wordt je door jouw lichaam beloond. Er komt namelijk dopamine vrij die je een tevreden gevoel geven over jouw handelen. Zodat je in de toekomst vergelijkbaar gedrag gaat vertonen. Hiervoor moet je wel een realistisch doel stellen en dat halen. Want falen zorgt juist weer voor een toename van stress door afgifte van cortisol. Je leest hier meer over in het boek The Science of Positivity van Loretta Breuning. 

Schrijf vandaag 3 focuspunten op. Dingen die je echt gaat doen en kunt afronden met gepaste inspanning. En doe ze dan ook! Wel even afvinken als je ze klaar hebt.

Dit levert je op dat je bij het afstrepen van de taken je je goed en tevreden voelt. En uiteraard dat je zaken voor elkaar krijgt. Dit kan op zijn beurt weer zorgen voor meer engagement en flow.


Fake it until you become it!

(20 minuten) 

Verandering van gedrag komt meestal niet gemakkelijk. Dit gedrag is hardnekkig verbonden in hersenen en lijf. Met name als je voelt dat je iets nog niet goed beheerst. Dus dan begin je met te doen alsof! Als je het vaak genoeg doet, dan wordt je het. Kijk maar eens naar dit filmpje van Harvard professor Amy Cuddy.

Doe vandaag een 'power pose' en merk het effect op je fysiek en zelfvertrouwen. Kun je dit toepassen op iets belangrijks binnenkort? Plan dit van tevoren. En voordat je de belangrijke activiteit start kijk je een minuut met borst vooruit in de spiegel en geef je jezelf positieve affirmatie (e.g. "Ik kan dit", "Ik regel dit").

Dit levert je op dat je perceptie van controle over de situatie toeneemt. En als je dit genoeg oefent het je een boost kan geven in zelfvertrouwen in de naderende situatie.


Optimisme als motor

(10 minuten website, 10 uur boek) 

Waar voelde je je echt slachtoffer over? Wat voelde als iets dat jou overkwam en waar je niets aan kon doen? Hoe kun je deze gedachte ombuigen en kun je er een volgende keer wel iets aan doen? En hoe kun je op zijn minst omgaan met de gepaarde emoties? 

Vorm je brein langzaam om naar een optimistische motor. Meer weten? De website van Moodsurfing biedt goede achtergrond. Wil je nog meer weten? Het boek Learned Optimism van Martin Seligman kan je helpen achtergrond te krijgen over hoe optimisme te trainen is.

Een meer optimistische houding zorgt voor een verbreding van je perceptievermogen. Je ziet simpel gezegd dus meer kansen, mogelijkheden en uitkomsten voor je. Optimisme en veerkracht, of weerbaarheid, gaan volgens onderzoek met elkaar gepaard. Met een optimistische grondhouding kun je dus beter omgaan met tegenslag en verlies.


Vier je successen

(1-1.000 minuten) 

Vier je succes; hoe klein ook. Niets voorhanden? Gebruik dan de oefening focus is fijn hierboven om een succes(je) voor te 'plannen'. Hoe ga je het vieren? Voél het!

Dit levert je een gevoel van tevredenheid op bij behalen van het doel. Dit is de dopamine machine. Als je jezelf beloont voor het halen van een gesteld doel helpt dit de vrijgave van dopamine.


Krachtpatser

(15 minuten) 

Het kan soms erg eenzaam zijn om aan jezelf en je doelen te werken. Stephen Covey spreekt bijvoorbeeld over het aanwenden van helpers om jouw cirkel van invloed te vergroten.

Geef vandaag bij iemand aan wat je grootste kracht is en dat je dat graag meer wilt inzetten (gebruik eventueel de uitkomst van de Character Strength test). 

Wat dit je oplevert is dat anderen je gaan helpen bij het vinden van kansen om de kracht in te zetten. Hierdoor ontluik je sneller vaardigheden die passen bij je talenten. En dan krijg jij meer voor elkaar. Waardoor anderen je sneller weten te vinden voor vergelijkbare taken...